Interdyscyplinarny charakter studiów

Przedmioty proponowane w programie studiów magisterskich „Studia międzykulturowe: Polacy i Niemcy w Europie” realizowane są w ramach następujących kierunków studiów Wydziału Filozoficznego CAU:

  1. germanistyka / literatura niemiecka i media,
  2. historia Europy Wschodniej,
  3. slawistyka,
  4. politologia,
  5. prawo wschodnioeuropejskie,
  6. język niemiecki jako obcy.