Praktyka

Podczas studiów należy odbyć przynajmniej czterotygodniową praktykę, mającą związek z Polską. To Ty decydujesz, kiedy odbędziesz praktykę. Pensum praktyki to 160 godzin (4 tygodnie o 40 godzin) i odpowiada to zaliczeniu 6 punktów ECTS. Zgłoszenia odbywania praktyki w Urzędzie ds. Egzaminów nie jest wymagane. Przed rozpoczęciem praktyki należy jednak odbyć konsultację z koordynatorką programu studiów, Rebekką Wilpert. Po zakończonej praktyce należy przedłożyć zaświadczenie o odbyciu praktyki, które zostanie przekazane do Urzędu ds. Egzaminów.