Warunki wstępne

Brak limitu przyjęć.

Aby zostać przyjętym na studia należy przedłożyć dyplom ukończenia studiów licencjackich w zakresie:

  • historii Europy Wschodniej,
  • germanistyki lub
  • filologii polskiej.
     

O uznaniu równorzędnych dyplomów ukończenia studiów, innych niż wymienione powyżej, decyduje odpowiednia komisja ds. przeprowadzania egzaminów.

Warunkiem przyjęcia jest ponadto zaświadczenie o podstawowej znajomości języka polskiego na poziome A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Znajomość języka musi zostać  poświadczona w momencie przyjęcia na studia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze studiów.

 

Immatrykulacja na kierunku EuPoD musi być poprzedzona pomyślnym sprawdzeniem kryteriów formalnych, tj. dokumentów przedłożonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. W tym celu zainteresowani proszeni są o wypełnienie odpowiednego formularza Antrag auf Prüfung der Eignungsvoraussetzungen i przesłanie go, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami , drogą pocztową na adres dyrektora studiów, prof. dra Michaela Düringa. Do wniosku należy dołączyć również wypełniony formularz Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen laut Studienqualifikationssatzung.

Formularze wymaganych wniosków znajdą Państwo pod Download.


Zachęcamy do rozpoczęcia studiów w semestrze zimowym.


DenkmaelerQuelle5

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Brama Brandenburska w Berlinie