Studia

Program studiów realizowany jest przez cztery semestry i obejmuje zajęcia w wymiarze odpowiadającym 120 punktom ECTS. Program składa się z dziewięciu modułów, które zawierają w sobie elementy pięciu dziedzin naukowych:

  1. moduł wstępny „Polacy i Niemcy w Europie”,
  2. podstawy wiedzy historycznej,
  3. językoznawstwo polskie i niemiecki lub literaturo – i kulturoznawstwo polskie i niemieckie,
  4. podstawy wiedzy politycznej i prawa,
  5. język polski jako obcy i krajoznawstwo / język niemiecki jako obcy i krajoznawstwo.

Podczas pobytu na UAM w Poznaniu w ramach przygotowania pracy magisterskiej będziesz mieć możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:

  1. historia Europy Wschodniej,
  2. językoznawstwo niemieckie lub polskie,
  3. literaturo-  i kulturoznawstwo niemieckie lub polskie.

Podczas semestru zagranicznego będziesz jednocześnie pogłębiać wiedzę z dziedziny politologii lub prawa oraz intensywnie ćwiczyć umiejętności językowe i zdobywać wiadomości krajoznawcze. Praktyka w Polsce dopełni Twoje kwalifikacje i umożliwi wgląd w możliwe obszary zatrudnienia. W czwartym semestrze napiszesz pracę magisterską, która, w idealnym przypadku, powstanie pod opieką naukową profesorów obu uniwersytetów.

Szczegółowy plan studiów znajdziesz w menu po prawej stronie.

 DichterRj1979/Wikipedia, Sarah Selbmann (2)


Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie, Piwnica Auerbacha w Lipsku, Trumna Mickiewicza na Wawelu