Egzaminy

Wiedza i kompetencje nabyte podczas studiów podlegają ocenie w formie:

  • prac semestralnych,
  • egzaminów pisemnych,
  • egzaminów ustnych,
  • protokołów z zajęć,
  • referatów,
  • pracy magisterskiej (w czwartym semestrze).

 

Egzaminy pisemne i ustne odbywają się podczas trwających po dwa tygodnie sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej. W przypadku innych form egzaminacyjnych, np. pracy semestralnej, ustala się co najmniej dwa terminy w przeciągu dwóch semestrów, o ile nie zachodzi potrzeba powtarzania zajęć.

Do uzyskania dyplomu "magister" Uniwersytetu im. Adama-Mickiewicza w Poznaniu, należy złożyć trzeci egzemplarz pracy magisterskiej w Dziekanacie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Więcej informacji

 BierQuelle2

 A gdy już wszystko będzie zaliczone, znajdzie się czas na „piwko” lub „Bierchen”...