Profil

 • międzynarodowy kierunek studiów magisterskich
 • możliwość uzyskania podwójnego dyplomu ukończenia studiów magisterskich: „Master of Arts“ Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii i „Magister” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • studia interdyscyplinarne: historia Europy Wschodniej, germanistyka, polonistyka, politologia, prawo oraz język niemiecki jako obcy
 • semestr drugi: semestr w Instytucie Slawistyki CAU w Kilonii dla studentów z Polski
 • semestr trzeci: semestr w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu dla studentów z Niemiec
 •  czterotygodniowa praktyka w Polsce
 •  pogłębianie znajomości języka polskiego (wymagana znajomość języka w momencie przyjęcia na studia: poziom A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
 •  brak opłat za studia

 

Zacieśniające się stosunki między Polską a Niemcami w kontekście europejskim stanowią główny punkt ciężkości studiów.
Jako przyszły specialista w zakresie zagadnień międzykulturowych zmierzysz się z różnymi metodycznymi i teoretycznymi konceptami dotyczącymi stosunków polsko-niemieckich.
Zajmiesz się przede wszystkim zagadnieniami z dziedziny:

 •  historii,
 •  germanistyki,
 •  polonistyki.


Zostaną one uzupełnione o elementy z dziedziny:

 • politologii,
 • prawa,
 • krajo- i kulturoznawstwa.


Studia na kierunku „Polacy i Niemcy w Europie” oferują nabycie obszernej wiedzy i kompetencji międzykulurowej, bez względu na to, czy interesujesz się kulturoznawstwem, polityką polsko-niemiecką czy aspetkami prawa.


Wasserźródło 1

Żaglowiec „Windjammer“ w Fiordzie Kilońskim, Brama Żuraw w Gdańsku