Praktyki

Podczas studiów należy odbyć przynajmniej czterotygodniowe praktyki w wymiarze 160 godzin (6 punktów ECTS) mające związek z Polską. To Ty decydujesz, kiedy je odbędziesz. Przed rozpoczęciem praktyk należy skonsultować się z osobą koordynującą program studiów. Po ich zakończeniu należy przedłożyć zaświadczenie o odbyciu praktyk (zawierające dane adresowe miejsca odbycia praktyk i godzinowy wymiar praktyk), które zostanie przekazane do Biura ds. Egzaminów (GPA).

Informacji dot. finasowania pryktych zagranicznych udziela International Center.

Spis miejsc, w których możesz odbyć praktyki znajdziesz tutaj. Oferty są aktualizowane na bieżąco.