Międzynarodowy charakter studiów

W roku 1984 w ramach programu partnerstwa z uczelniami Europy Wschodniej z ramienia DAAD została zawarta umowa między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem Christiana Albrechta w Kilonii. W oparciu o tę umowę rozwinięto intensywną współpracę międzynarodową, która, w formie nowego kierunku studiów magisterskich, stwarza ciekawą perspektywę na przyszłość.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje równorzędny kierunek studiów magisterskich
„Studia międzykulturowe: Polacy i Niemcy w Europie“. Semestr zagraniczny stanowi stały punkt obu programów studiów.

Poznańscy studenci spędzają w Kilonii semestr drugi, podczas gdy Ty spędzisz w Poznaniu semestr trzeci. W ten sposób będziesz mógł/mogła studiować dwa semestry razem z Twoimi polskimi koleżankami i kolegami. Właśnie tak żyje się międzynarodowo.

W ramach umowy partnerskiej pomiędzy uniwersytetami co dwa lata, począwszy od roku 2001, organizowane są naprzemiennie wspólne: "Posener Tage in Kiel" ("Dni Poznania w Kilonii") na CAU oraz "Dni Kilonii w Poznaniu" na UAM.

 RatuszyQuelle2

Ratusz w Kilonii i Opera podczas „Tygodnia Kilońskiego” (Kieler Woche), Ratusz w Poznaniu