Serdecznie witamy na stronie internetowej międzynarodowego kierunku studiów magisterskich „Studia międzykulturowe: Polacy i Niemcy w Europie“!

Cieszymy się, że jesteś zainteresowany(a) naszym kierunkiem studiów. Na naszej stronie internetowej znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące programu i organizycji studiów.

Polska i Niemcy są od wieków sąsiadami w samym centrum Europy. Nowa orientacja polityczna przełomu 1989/90 i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zaowocowały zacieśnieniem relacji pomiędzy oboma krajami.

Czy chciał(a)byś kształtować oblicze Europy jako specjalist(k)a w zakresie stosunków polsko-niemieckich?

Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (CAU) oferuje wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów w Polsce, międzynarodowy kierunek studiów magisterskich umożliwiający zdobycie dyplomów obu uczelni.

Różne przedmioty uczestniczących kierunków studiów wydziału filozoficznego i wydziału prawa obu uniwersytetów składają się na bogaty interdyscyplinarny program studiów.

dalej

Spektrum DE-PL